Profilaktyka - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Profilaktyka

PROGRAMY  PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W SZKOLE

Realizacja programu profilaktycznego ,, Nie pal przy mnie proszę”  klasy 1- 3
MAMO, TATO ,, Nie pal przy (1)

 

 

Informacje dla rodziców

Warto przeczytać …

depresja_u_dzieci_i_mlodziezy._poradnik_dla_rodzicow

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE

Szanowni Państwo

Zespół ds. ds. kampanii edukacyjno-informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji i NASK zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło informacji. My je Państwu gwarantujemy.

Co ważne, każdy może wziąć udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie.

Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18 pod linkiem: https://www.facebook.com/naukatolubie

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony, gdzie znaleźć można m.in. porady dla rodziców i nauczycieli, publikacje oraz filmy wyjaśniające trudne pojęcia: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci

Szkolenie jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji i NASK „e-Polak potrafi!”.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół ds. ds. kampanii edukacyjno-informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

*****************************************
PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy.
Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)

*****************************************

Informacja  na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

e-papierosy

 *****************************************

 

Główny Inspektor Sanitarny przedstawia
zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra lub plecaka szkolnego,
a także prawidłowego sposobu jego zapakowania (obciążenia).

Zgodnie z zaleceniami tornister:
· nie powinien ważyć więcej niż 10–15% masy ciała ucznia;
· powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców;
· jego ciężar powinien być rozłożony równomiernie;
· cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej;
· powinien mieć równe, szerokie szelki;
· tornister należy nosić na obu ramionach i ważne jest, aby:
− długość szelek umożliwiała swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
− dodatkowe zapięcie spinało szelki z przodu klatki piersiowej. Konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.
Ciężki tornister może powodować nasilenie bólu pleców, zmniejszenie pojemności płuc, sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie prowadzić do skrzywienia kręgosłupa. Na przekroczenie dopuszczalnej wagi tornistrów lub plecaków mają wpływ przede wszystkim:
· obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu;
· noszenie dodatkowych słowników i książek;
· noszenie rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami;
· nieodpowiedni materiał, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 do 2 kg);
· niewystarczający nadzór rodziców i opiekunów oraz nauczycieli nad zawartością tornistrów;
· trudności w pozostawianiu części podręczników i przyborów na terenie szkoły.
Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu – oprócz prawidłowo dobranego i spakowanego tornistra – należy zapewnić uczniom odpowiednią aktywność fizyczną, a także właściwe stanowisko do nauki.

Zarówno w szkole, jak i w domu ważne jest wyrobienie zdrowych i odpowiednich nawyków umożliwiających zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, np. przy oglądaniu telewizji lub odrabianiu lekcji

poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow

stres_pradnik_dla_rodziców

informacje dotyczące wszawicy

**********************************

DLA UCZNIÓW

CO WARTO WIEDZIEĆ…

WAŻNE TELEFONY  - Pamiętaj ustaw numer ICE w swojej komórce

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefony ratunkowe

nad wodą: WOPR - 601 100 100

w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444

GOPR - 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska - 34 31 52 000 Karkonoska - 75 75 24 734 Krynicka - 18 47 77 444  Podhalańska - 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414

 

Netykieta to zasady dobrego zachowania w Internecie:

  • Zwracając się do konkretnego internauty, pamiętaj o używaniu dużej litery w zaimkach: Ty, Tobie, Ci itp.
  • Staraj się nie nadużywać emotikonek (uśmieszków, buziaczków).
  • Staraj się nie używać dużych liter bo oznaczają podniesiony głos lub KRZYK.
  • Gdy jesteś nowym użytkownikiem na forum sprawdź czy na Twoje pytanie nie udzielono już odpowiedzi. Zanim zadasz pytanie, sprawdź, czy nie ma odpowiedzi w FAQ (ang. Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania).
  • Nie zaśmiecaj Internetu niepotrzebnymi informacjami, lub takimi, które już tam są.
  • Nie obrażaj innych użytkowników sieci – staraj się zachowywać w sposób kulturalny.
  • Szanuj wpisy innych internautów.
  • Masz prawo do wyrażania swoich poglądów, pamiętaj, że inni też mają takie prawo.
  • Jeżeli cytujesz wypowiedzi czy korzystasz z czyichś prac – zawsze podawaj źródło.
  • Nie zakładaj sobie niepotrzebnych kont e-mail.

informacje pochodzą ze strony: www.helpline.org.pl

 

Bądź bezpieczny w czasie wakacji