Symbole szkoły - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Symbole szkoły

Sztandar:

Sztandar szkolny jest symbolem  Małej Ojczyzny, jaką jest nasza szkoła i jej najbliższe środowisko. Jego symbolika nawiązuje do najwyższych wartości, które wpajał nasz Patron.

Sztandar naszej szkoły uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy 8:

Insygnia pocztu sztandarowego to biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, oraz białe rękawiczki.

 

Hymn szkoły:

Odśpiewywany jest zawsze wtedy, gdy w czasie uroczystości uczestniczy sztandar szkoły, nadający jej podniosły charakter.

Słowa hymnu podkreślają cnoty i ideały, które głosił swoim życiem papież Jan Paweł II, są również dla nas zachętą do naśladowania naszego Rodaka w codziennym życiu.

 

Słowa hymnu:

Słowa hymnu napisała Małgorzata Tarnowska

1.
Jest miejsce na Ziemi
przyjazne każdemu,
tu radość i miłość cię spotka,
to szkoła, opoka i wsparcie dla wszystkich
zdrój wiedzy, przyjaźni i zgody.
Ref:
Nasz patron Ojciec Święty
dziś drogę wyznacza nam,
on tak wiele uczynił dla ludzi
więc wierni jesteśmy mu.
2.
Jak zawsze ma szkoła
tętniąca swym życiem,
dziś daje nam wiarę w moc dobra.
To szkolne przyjaźnie, dni pełne radości,
na życie wskazują nam sposób.
Ref:
Jan Paweł II papież
dziś drogę wyznacza nam,
on tak wiele uczynił dla Polski
więc wdzięczni jesteśmy mu.
3.
Będziemy z nostalgią
wspominać tę chwile
spędzone tu wspólnie na nauce,
tak szybko czas płynie i życie pokaże
co każdy z nas wybrał dla siebie.
Ref:
Nasz patron Ojciec Święty
dziś drogę wyznacza nam,
on tak wiele uczynił dla ludzi
więc wierni jesteśmy mu.

 

Hymn Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

/na melodię „Barki”/

My, Jana Pawła uczniowie
słowa ojca w czyn chcemy przemieniać
pomagać ludziom i wciąż pamiętać

 Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
        Twoje słowa, które uczą mądrością
        Twoje czyny przepełnione miłością
        by na zawsze czyste serce już mieć.

 Trudno być dobrym człowiekiem
gdy świat pędzi i goni bez celu,
dlatego razem przypomnieć warto.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
        Twoje słowa, które uczą mądrością
        Twoje czyny przepełnione miłością
        by na zawsze czyste serce już mieć.