O Szkole - Szkoła Podstawowa Rychłocice

O Szkole

Szkoła Podstawowa w Rychłocicach powstała w okresie międzywojennym w 1925 r. Najpierw lekcje odbywały się w prywatnych domach, potem powstał budynek szkolny wzniesiony z elementów dawnych dworskich czworaków. Obecnie od roku szkolnego 1998/1999 placówka mieści się w nowym i nowoczesnym budynku położonym na niewielkim wzniesieniu. Gmach szkoły posiada dwa poziomy, na pierwszym mieszczą się klasy nauczania integrowanego I – III. Korytarze zdobią wspaniałe rysunki postaci z bajek, a także dekoracje wykonane przez uczniów naszej szkoły. Drugi poziom zajmują klasopracownie: matematyczna, polonistyczno-historyczna i przyrodnicza, komputerowa, biblioteka z Informatycznym Centrum Multimedialnym, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Szkoła posiada także piękny hol, na którym odbywają się liczne akademie i uroczystości. Osobne pomieszczenie ma oddział przedszkolny.

Od maja 2007 roku szkoła nosi imię wybitnego Polaka Jana Pawła II.

Szkoła jest miejscem, w którym cyklicznie odbywają się liczne uroczystości środowiskowe, patriotyczno-rocznicowe, rodzinne i szkolne. Corocznie organizujemy na powitanie wakacji festyny dla społeczności, w przygotowaniu których pomagają uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz pracownicy obsługi. Mają miejsce także: choinka szkolna, spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne, Dzień Babci i Dzień Dziadka oraz Dzień Matki i Dzień Dziecka. Przygotowujemy apele rocznicowe związane z Narodowym Świętem Niepodległości – 11 listopada, Konstytucją 3 Maja, rocznicą wybuchu II wojny światowej. Pamiętamy o tradycjach andrzejkowych, mikołajkowych i wiosennych.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez różne instytucje i organizacje. Są to zarówno konkursy przedmiotowe i pozaprzedmiotowe: plastyczne, muzyczne, recytatorskie, ortograficzne, wiedzy o regionie i inne. Młodzież może poszczycić się odniesionymi w nich sukcesami. Staramy się także uczestniczyć w różnych akcjach typu: GÓRA GROSZA, GORĄCZKA ZŁOTA, EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, AKCJA „JABŁKO CZY CYTRYNKA”, SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA, BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY, BEZPIECZNY INTERNET, SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, itp.

Staramy się zapewnić wszystkim naszym uczniom jednakowe szanse edukacyjne i umożliwić rozwijanie zainteresowań, dlatego w szkole działają: LOP, PCK, sklepik szkolny „Grosik”, gazetka szkolna „Kleks”, Samorząd Uczniowski. W poprzednich latach uczniowie uczestniczyli w kołach zainteresowań: ekologiczno-przyrodniczym, matematycznym, informatycznym, polonistycznym, historycznym, języka angielskiego, katechetycznym.