Programy i Projekty - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Programy i Projekty

* * * * * *

Uczniowie klasy VII naszej szkoły w ramach zajęć z geografii zakończyli projekt uczniowski, który polegał na zbieraniu materiałów i informacji o własnym regionie i „małej ojczyźnie”. Wynikiem ich pracy są przygotowane prezentacje multimedialne, zaprezentowane na forum klasy. Zachęcamy również do zapoznania się z nimi na forum szkoły:)

Moja mała ojczyzna 2

Moja mała ojczyzna

Prezentacja Bartka

* * * * *

W br. szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny pod tytułem „Nasz patron – Ojciec Święty dziś drogę wyznacza nam…”. Jego główne cele to:

  • uczczenie setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły;
  • upamiętnienie trzynastej rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II;
  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
  • integracja środowiska lokalnego i szkolnego wokół postaci Papieża – Polaka jako wzoru do naśladowania.

Wśród wielu zadań wyznaczonych dla uczniów był konkurs literacki na napisanie wiersza o Janie Pawle II dla uczniów klas IV – VII, a dla uczniów klas VI i VII napisanie opowiadania pt.:„Jaką drogę wyznacza mi nasz patron, Jan Paweł II?” Uczniowie chętnie przystąpili do konkursu, niektórzy z nich napisali zarówno wiersze, jak i opowiadania. Najciekawsze z nich, które zrobiły największe wrażenie na organizatorach, zamieszczamy poniżej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nimi. Przekonajcie się Państwo sami, jakich zdolnych i mądrych uczniów kształtuje Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychłocicach.

A odwiedzenie strony internetowej szkoły w dobie koronawirusa niech stanie się realizacją ostatniego celu projektu, czyli integracji środowiska lokalnego i szkolnego wokół postaci Jana Pawła II.

Jaką drogę wyznacza mi nasz patron (2)

Jaką drogę wyznacza mi nasz patron

Jan Paweł II (2)

Jan Paweł II opowiadanie

Jan Paweł II Wielki

Jan Paweł II

List do Ojca Świętego Jana Pawła II

Nasz Patron

Młodsi  uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym
„Laurka dla Jana Pawła II”.

Poniżej prezentujemy prace uczniów: (film)

Jan Paweł II (film) (1)

wiersz Jan Paweł II