Nauczyciele - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Nauczyciele

Dyrektor szkoły:  

Małgorzata Majda

 

nauczyciele:

Renata Błaszczyk –  język angielski

Małgorzata Brząkała –  religia, zajęcia komputerowe,  rewalidacja

Maria Wróbel – język polski, historia, bibliotekarz, pedagog szkolny

Małgorzata Molenda – przyroda, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Agata Hadrian – matematyka, nauczanie zintegrowane, zajęcia komputerowe

Anna Kurowska – wychowanie przedszkolne, plastyka

Małgorzata Majda –  nauczanie zintegrowane

Malwina Gęsiak – wychowanie przedszkolne, plastyka

Małgorzata Tarnowska – nauczanie zintegrowane, muzyka, rewalidacja

Agnieszka Czarnojan – nauczanie zintegrowane – asystent nauczyciela

Katarzyna Świątek – zajęcia logopedyczne