Zawieszenie zajęć w szkole - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Zawieszenie zajęć w szkole

Informacja o zawieszeniu zajęć w szkole

 

Informacja o zawieszeniu zajęć w szkole

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkole zostają zawieszone od 12 do 25 marca br.
Pierwsze dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.
Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach