Kształcenie na odległość - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Kształcenie na odległość

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rychłociach informuje, że w związku  ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) w  okresie od dnia 25 marca  do dnia 10 kwietnia 2020 r. naucznie odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nadal obowiązuje nauczanie zdalne. Zamiast materiałów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły rodzice będą otrzymywać  informacje od nauczycieli i wychowawców za pośrednictwem poczty email. Ocenianie prac uczniów  będzie się odbywało  także zdalnie.

 

Dyrektor szkoły Małgorzata Majda

WAŻNA INFORMACJA