Informacja Dyrektora Szkoły - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Informacja Dyrektora Szkoły

informacja o wydluzeniu czasu zdalnego nauczania

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach informuje wszystkich uczniów  i rodziców, że na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym przypominam o zachowaniu higieny pracy przy korzystaniu z komputera i innych nośników elektronicznych, dlatego warto pamiętać o:
- właściwej odległości od monitora w celu dbałości o wzrok,
- właściwie przygotowanym miejscu do pracy (stół, fotel), by dbać o prawidłowa postawę i korygować jej wady.

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r.pdf 0.14MB

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie

Rozporządzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r_-_uzasadnienie.pdf 0.10MB