Rekrutacja uzupełniająca - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach na podstawie  Zarządzenia Wójta Gminy Konopnica      nr 41/20 z dnia 21 maja 2020 r  w ogłasza rekrutację uzupełniającą  do oddziału przedszkolnego w/w placówce. Zapisu do przedszkola dokonuje się na podstawie złożonego u dyrektora szkoły w godz. 9.30 – 10. 30 ( pn- pt ) wniosku ( załącznik nr 1) w terminie od 25 maja do 10 czerwca.

Dyrektor szkoły
Majda Małgorzata

 

Załącznik – wniosek do przedszkola

Zarządzenie WÓJTA

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020