Konsultacje - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Konsultacje

dokument:   Konsultacje

Dyrektor Szkoły informuje !

Od dnia 1 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem oraz procedurą organizacji konsultacji z uczniami w okresie tymczasowego  zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce

Na podstawie (Rop. MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,