Informacja Dyrektora Szkoły - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Informacja Dyrektora Szkoły

Dyrektor szkoły informuje

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie Rozp MEN z dnia 3czerwca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne w szkole trwać będzie od 8  do 26 czerwca 2020r.
             Zajęcia w oddziale przedszkolnym za zgodą organu prowadzącego są zawieszone i w dalszym ciągu do dnia 26 czerwca odbywać się będą za pośrednictwem dostępnych komunikatorów.
         Informuję ,że dzień 12 czerwca ( piątek po Bożym Ciel) zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej i za zgodą Rady Rodziców jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.